Po pěkném dni ještě oslava Adámkových narozenin - u ohýnku.