A u hradeb jsme si zadováděli na rytířských slavnostech.