Ve vlaku se někteří hráli, jiní si povídali, někdo i spal.