Nadšené jsme si nakoupili nějaké suvenýry a hurá na dětské hřiště.