A po snídani už následovalo psaní pozdravů rodičům.