Na půdě přebývali 2 Půďáci - akční Světlík a líný Trámoš.